המטרות של מרכז שי הן:

• הפצת והגברת המודעות לגישת ה-
ABA בישראל כגישת טיפול מובילה בנושא אוטיזם וכגישה טיפולית הומאנית השומרת על כבוד הילד.

• הקמת מאגר מקצועי רחב של מטפלים בגישה שיצוותו למשפחות לילדים עם בעיות תקשורת וילדים עם אוטיזם.

• מתן סיוע וייעוץ למשפחות הזקוקות לצוותי עבודה בגישת
ABA.