משבר אוטיזם בארה"ב


כתב העת האמריקני הנודע "פדיאטריקס" דיווח כי, בהקשר של אוכלוסיית האוטיסטים במדינה, נרשם לראשונה בשנת 2010 יחס של 1:100. המשמעות היא שעל כל 100 תינוקות בריאים, נולד ילד אחד שיאובחן בהמשך כאוטיסט. מה שמדאיג בנתונים אלו, היא העובדה שהיחס הזה נמצא בעלייה מתמדת. לפני 15-20 שנה דובר על יחס של 1:10,000, אבל הנתון הזה השתנה בקצב מדאיג, עלה בהתמדה משנה לשנה והגיע, כאמור, ליחס של 1:100.

הנתון מצביע על עלייה דרמטית בכמות הילדים המאובחנים כאוטיסטים. בארצות הברית ישנם כ-730,000 אוטיסטים (נכון לשנת 2010), המהווים כרבע אחוז מן האוכלוסייה שם. במשרד הבריאות האמריקאי מדברים על שני סוגים של משברים: משבר נוכחי, המצריך הקצאת משאבים להתמודדות כיום, ומשבר עתידי המצריך תקצוב שיסייע לאוטיסטים הבגירים בעוד 15-20 שנה.