תקנון הקורסים של מרכז "שי"


"מרכז שי", אשר החל את פעולתו בינואר 2006, שם לו למטרה להכשיר אנשי מקצוע במקצועות טיפוליים המסייעים לילדים על הרצף האוטיסטי לתפקד טוב יותר.

"מרכז שי" מפעיל את הקורסים הבאים:

קורס

היקף קורס

מקום

קורס המטפלים בגישת ABA

63 שעות

(21 מפגשים, אחת לשבוע)

ברחבי הארץ

קורס שילוב

42 שעות

(14 מפגשים, אחת לשבוע)

ברחבי הארץ

מטרות הקורסים

 • · הקניית ידע מקצועי
 • · סיוע בשילוב בוגרי הקורס במעגל המטפלים המסייעים לילדים על הרצף האוטיסטי

שלב א': עיוני

לימוד בכיתה של עקרונות הטיפול

שלב ב': מבחנים

מבחנים מסכמים בכיתה והענקת תעודת גמר לבוגרי הקורס

שלב ג': השתלבות בשוק העבודה

"מרכז שי" יסייע לבוגרי הקורס במציאת עבודה בתחום (אם כי איננו יכולים להתחייב לגבי מציאת עבודה ב-100%)


* "שי- המרכז ללימוד וליישום ABA" שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתוכנית הלימודים או בסגל המרצים, ולא לפתוח את הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה של ביטול הקורס, יוחזר לנרשמים כל כספם, במידה ושולם ולא תהיה לנרשמים כל טענה ו/או תביעה כנגד "שי – המרכז ללימוד וליישום ABA".

חובת השתתפות\נוכחות

הקורסים של "מרכז שי" בנויים בצורה מחושבת והדרגתית. כל הפסד שיעור משמעותו עיכוב בלמידה עתידית.  על כן נבהיר ונדגיש בזאת כי קיימת חובת נוכחות מלאה (100%) בכל מפגשי ושיעורי הקורס. רק מסיבות מוצדקות, כגון שירות מילואים פעיל, לידה, מחלה וכדומה, ניתן להיעדר עד 20% משעות הקורס. לא תונפק תעודת בוגר ללומד שנעדר יותר מ-4 מפגשים- אפילו אם היעדרותו היתה מסיבה מוצדקת.

רק במקרים של היעדרות ברצף מעל 4 מפגשים- מסיבות מיוחדות ומוצדקות, ניתן לפנות לוועדת חריגים שתורכב ממנהל המרכז ומן המרצים בקורס. הוועדה תחליט אם וכיצד ניתן לאפשר לתלמיד להשלים את החסר בקורס.

במידה ונבצר מהתלמידים להגיע לשיעור כלשהו, יעדכנו את מנהל הקורס עופר זאבי. אישור היעדרות ייחשב רק אם התקבל אישור מגורם מוסמך, כגון רופא, אישור מצה"ל על שירות מילואים פעיל (אישור על ביצוע מילואים בפועל ייחשב אישור קביל; הזמנה למילואים בצו- לא תיחשב) וכדומה.

תלמיד שהחסיר שיעור ידאג להשלים את החומר. מכיוון שהנוכחות המלאה בקורס שווה 20% מן הציון הסופי, ינוהל נוהל הורדת ניקוד מדורג על החסר שיעורים\מפגשים: על כל חיסור ממפגש יורדו 5% מן הציון הסופי. לאחר חיסור של 4 מפגשים, תבוטל השתתפותו של התלמיד בקורס וכספו לא יוחזר. בנוסף, איחור של למעלה מ-15 דקות לכל שיעור ייחשב כחיסור. תינתן אפשרות לתלמידים לערער על החלטות מנהל הקורס והם יוכלו להציג את טענותיהם בפני וועדת החריגים.

מדיניות ציונים

הציון הסופי יורכב מהפרמטרים הבאים:

 1. 1. נוכחות בכל המפגשים: 20%.
 2. 2. מבחן תיאורטי: 40%.
 3. 3. מבחן מעשי: 40%.

ציון המעבר המשוקלל בקורס יהיה 75. במידה ותלמיד השיג פחות מהציון הזה, ייאלץ לעבור מועד ב'. במידה ושוב כשל, ייאלץ התלמיד לקחת את הקורס מחדש בתשלום של 50% בלבד, על מנת שיוכל לגשת שוב למבחנים.

הנפקת תעודת בוגר

תעודת בוגר קורס מטפלים בשיטת ABA תונפק רק למי שעמד בכל מטלות הקורס, כפי שקבע מרכז "שי" כתנאי זכאות לתעודה, הכוללות:

 1. 1. השתתפות מלאה בכל המפגשים ו\או עמידה בתנאי הנוכחות בקורס שפורטו למעלה.
 2. 2. נטילת המבחנים והשגת ציון עובר, מעל 75 נקודות, בשקלול המבחנים וחובת הנוכחות.

הרשמה

 • · יש לשלוח את טפסי ההרשמה למרכז ולוודא שכל הפרטים מולאו.
 • · טפסי ההרשמה מופיעים באתר שלנו וניתן להורידם משם, או למלא ולשלוח לנו לכתובת הדוא"ל. כתובת הדוא"ל וכתובת האתר שלנו מופיעות בסוף תקנון זה.
 • · מספר המקומות בכל כיתה מוגבל. הבטחת מקום בכיתת הלימוד תינתן לנרשם רק עם תשלום מלא של שכ"ל.
 • · עדיפות בבחירת כיתת הלימוד, במידה ותהיינה מספר כיתות במקביל, תינתן בהתאם לתאריך הגעת תשלומי שכ"ל.
 • · מועד סיום כל קורס הינו מועד משוער. ייתכנו מצבים בהם סיום הקורס יידחה עקב אילוצי קצב הלימוד של התלמידים ו\או אילוצים אחרים עפ"י שיקולי הנהלת המרכז. הודעה על שינויים תימסר לתלמידים מראש.

רישום ותשלום

1. עלויות הקורסים יעודכנו מעת לעת ויימסרו בנפרד למתעניינים.

2. ניתן לקבל הנחה בסך 5% מהסכום הכולל עבור תשלום מלא מראש. לחילופין,

ניתן לפרוס את התשלום עד למספר צ'קים, כפי שיפורטו ובהתאם למשך כל קורס.

3. המחירים כוללים מע"מ.

4. הצ'קים הינם לפקודת עופר זאבי. חשבונית מס\קבלה תישלח אל הנרשם

עם קבלת התשלום.

5. אין כפל הנחות\מבצעים.

6. את טופס ההרשמה החתום פלוס התשלום לקורס יש לשלוח לעופר זאבי, רחוב הדודאים 1, ראש העין 4807401. ניתן גם לתאם תשלום ישיר.

7. יש לעמוד במועדי סיום ההרשמה, כפי שיפורסמו.

8. לכל שאלה, ניתן לפנות למנהל הקורס עופר זאבי: 0545-771-731. בהצלחה!!!

מדיניות ביטול רישום לקורסים

תלמיד שנרשם ללימודים ומסיבות שונות אינו יכול להשתתף בהם, חייב להודיע על כך בכתב למנהל המרכז עופר זאבי. מדיניות החזרת התשלומים תהיה כדלקמן:

 1. 1. דמי הרישום לקורס לא יוחזרו. בכל בקשת ביטול שתימסר בכתב עד חודש לפני קיום השיעור הראשון, יוחזר מלוא התשלום, לא כולל דמי הרישום. כל הודעה שתגיע לאחר מכן, בין חודש לפני תחילת הקורס לסיום השיעור השני, תחויב בדמי ביטול בסך 350 שקל, בנוסף לדמי הרישום. 
 2. 2. לאחר תום השיעור השני, לא יבוצעו כלל החזרי כספים.
 3. 3. היה ויבוטל הקורס ביוזמת המרכז- יוחזר התשלום במלואו לכל הנרשמים.
 4. 4. הודעות על שינויים כלשהם ו\או עניינים אחרים הקשורים לקורס יועברו לתלמידים בטלפון ו\או לכתובת הדוא"ל שלהם ו\או דרך אתר המרכז. יש להקפיד על מילוי מספרי הטלפון וכתובות הדוא"ל בטפסי ההרשמה.
 5. 5. שיעורים שיבוטלו או יידחו בגין היעדרות מרצים, יוחזרו בהודעה מראש לתלמידים.

ביטול קורס ע"י המרכז

המרכז שומר לעצמו את הזכות לבטל את הקורס בגלל מיעוט נרשמים או בשל כל סיבה אחרת, להכניס שינויים בגובה התשלום ובכל פן אחר של הקורס וכל זאת בהודעה על כך מראש לנרשמים.

על המשתתפים בקורס יחולו כל כללי התקנון הזה וכללים נוספים שיעודכנו מפעם לפעם.

כיצד מתקשרים לקורס

טלפון:  0545-771731

פקס:    03-5403302

דוא"ל: כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

כתובתנו באינטרנט: WWW.SHAICENTER.CO.ILתקנון משמעת-"מרכז שי"

1. מקרא:

א

מרכז שי

מרכז שי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתו או בחסותו.

ב

המורה

מי שממלא תפקיד הוראה, הדרכה או מחקר מטעם מרכז שי.

ג

עובד

כל מי שמועסק על ידי מרכז שי או בשירותו ואיננו מורה.

ד

תלמיד

מי שנרשם ללימודים במרכז שי ונתקבל בה כתלמיד מעת הרשמתו וכל עוד הוא רשום כתלמיד, כולל בחופשות לימודים.

מי שהגיש מועמדותו להתקבל כתלמיד ובקשתו נדחתה, מרגע הרשמתו עד קבלת הודעת הדחייה.

מי שסיים את חוק לימודיו אך עוד לא קיבל תעודה.

מי שהיה תלמיד במרכז שי או שהגיש מועמדותו למרכז שי ימשיך להיות כפוף לסמכות המשמעתית של רשויות השיפוט המשמעתי של מרכז שי גם לאחר שסיים או הפסיק את לימודיו או נדחתה מועמדותו, וזאת בנוגע למעשים שעשה בעת שהיה תלמיד או מועמד לקבלה במרכז שי.


ה

רשויות

ועדת משמעת וועדת ערעורים.


2

רשויות המשמעת

א

ועדת משמעת וועדת ערעורים

(1)

ועדת משמעת: ועדה המוקמת על ידי מנהל "מרכז שי", עופר זאבי. מספר החברים בוועדה יהיה שלושה ויכלול את מנהל הקורס ושני מרצים מסגל מרצי הקורס.

(2)

ועדת ערעורים: ועדה המוקמת על ידי מנהל "מרכז שי", עופר זאבי, אשר חבריה אינם חברי ועדת משמעת. מספר החברים בוועדת ערעורים יהיה שלושה, ויכלול את מנהל "מרכז שי" ושני מרצים אחרים.

(3)

יושבי ראש הוועדות הנ"ל וסגניהם הם מי שימונו לכך על ידי "מרכז שי".

ב

סמכויות סגן יו"ר ועדת משמעת וסגן יו"ר ועדת ערעורים

בהיעדר היו"ר, כל הסמכויות המסורות ליו"ר ועדת משמעת וליו"ר ועדת ערעורים נתונות לסגניהם.


ג

מניין חוקי

יו"ר ועדת המשמעת מוסמך לדון לבדו בעבירת משמעת לפי סעיף 4 ה (3) שלהלן ולהחליט על פסילת הבחינה, ובתנאי שהנתבע לא הכחיש ביצועה ולא כפר באשמה ביחס אליה. בכל מקרה אחר המניין החוקי בישיבות ועדת המשמעת ובישיבות ועדת הערעורים הינו שלושה חברים בעלי זכות הצבעה.

ד

קול כפול בהצבעה

במקרה של מספר קולות שווה בעד ונגד החלטה, רשאים יו"ר ועדת משמעת ויו"ר ועדת ערעורים להכריע בעניין בקול כפול ו\או לפי שיקול דעתם.

ה

רציפות סמכויות

נסתיימה תקופת כהונתם של חברי ועדת משמעת או חברי ועדת ערעורים, הם יהיו מוסמכים להמשיך ולסיים את הדיון בכל עניין התלוי ועומד בפניהם ולהתחיל בדיון בעניינים חדשים עד שימונו חברים אחרים תחתיהם.

3

כללי משמעת

התלמידים חייבים להקפיד על התנהגות ומשמעת ההולמות סטודנטים במוסדות חינוך ולמלא אחרי ההוראות המפורטות בתקנונים, בנהלים ובפרסומים השונים של מרכז שי.עבירה על כללי המשמעת תיחשב עבירת משמעת אם בוצעה בין כותלי כיתות הקורס או מחוצה להם כמפורט להלן:

א

התנהגות הפוגעת בכבוד המוסד או במוסר הציבורי.

ב

אי ציות להוראות של רשויות "מרכז שי", מוריה או עובדיה, שניתנו על ידיהם במסגרת מילוי תפקידיהם.

ג

מסירת ידיעה כוזבת ל"מרכז שי", למוריה או לעובדיה, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין, לשם קבלת זכויות ב"מרכז שי" או בקשר ללימודים ב"מרכז שי".

ד

מתן עדות שקר בדיון בפני רשויות המשמעת, או אי הופעה להעיד בפני רשויות המשמעת.

ה

(1)

הונאה בבחינה, בעבודות בית, בעבודה סמינריונית, בעבודת גמר, בעבודת דוקטור או בעבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו, על ידי העתקה, שיחה עם חבר/ה בשעת בחינה, זיוף או בכל דרך אחרת. העתקה בבחינות ו/או בעבודות, יש בה משום איסורי גניבת דעת, דבר שקר ואף גניבת ממון.

(2)

הפרה של הוראות המתייחסות למטלות הנ"ל לרבות הפרת הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה, כולל החזקת חומר אסור.

(3)

החזקת מכשירים אלקטרוניים לסוגיהם השונים (כגון: טלפון נייד, ביפר, MP3, iPhone וכדומה) ברשות הנבחן בשעת בחינה.

ו

הפרה של תקנון או הוראות או הסכמים המתייחסים לשימוש במתקנים בהם שוכר "מרכז שי" כיתות לימוד כולל ספריות, מחשבים, תקשורת מחשבים, אולמות, חדרי מעבדה, מעונות, מועדונים, משרדים, שטח פתוח, מתקני ספורט ומגרשי חניה.

ז

אי ציות להוראות ולנוהלי הנהיגה והנחיה בשטח כיתות ומתחמי הלימוד כפי שמתפרסמים על ידי מחלקת הביטחון ואי-ציות להוראת קצין הביטחון ופקחיו.

ח

הפרעה להוראה, למחקר או לעבודה במתחם הלימודים, וכן הפרעה לכל פעילות אחרת המאושרת על ידי המוסדות בהם שוכר "מרכז שי" כיתות לימוד.

ט

פגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש מקום הלימוד או ברכוש אחר המשמש לצרכי "מרכז שי" לרבות תלישת דפים מספרים השייכים ל"מרכז שי". התנהגות בלתי זהירה או הפרת הוראות הבטיחות במעבדה או במתקנים אחרים.

י

התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מוריו, של עובדיו או של תלמידיו של "מרכז שי", בין שנעשתה עקב או בקשר למעמדם כמורים, כעובדים או כתלמידים, ובין שנעשתה בתחום הכיתה או במתחם הלימודים.

יא

התנהגות שאינה הולמת את תלמיד "מרכז שי", ושאינה נופלת לגדר העבירות המנויות לעיל.

יב

הטרדה מינית והתנכלות, כמשמען בחוק למניעת הטרדה מינית ובתקנות למניעת הטרדה מינית, הן עבירות משמעת חמורות ויחולו עליהן הוראות התקנון למניעת הטרדה מינית.

5

הליכי משמעת והליכים פליליים

א

הסמכות לקיים הליכים משמעתיים לפי תקנון זה אינה נשללת על ידי האפשרות של קיום הליכים פליליים בבית משפט נגד התלמיד הנתבע, או על ידי קיום הליכים כאלה, או על ידי פסק דין כלשהו בהליכים כאלה.

ב

סבר יו"ר ועדת משמעת כי מן התלונה עולה חשש, לכאורה, כי נעברה עבירה פלילית כמשמעותה של זו בסעיף 268 לחוק העונשין תשל"ז-1977, יורה הוא למזכיר האקדמי ליתן הודעה על כך ליועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו. רשויות המשמעת לא תנקוטנה הליכים נגד התלמיד הנתבע עד שתישלח הודעה כאמור.

6

שמירת סמכויות

סמכותן של רשויות המשמעת לדון ולפסוק בעבירות משמעת אינה שוללת את סמכותם של מורה או של עובד לתת הוראות או לנקוט צעדים שבגדר סמכותם, לשם מניעת הפרעות מצד תלמיד למהלך תקין של לימודים, בחינות או פעילות אחרת בקורסים של "מרכז שי".

7

עונשים

תלמיד שנמצא אשם בעבירת משמעת צפוי לאחד או יותר מן העונשים המינויים להלן:

א

אזהרה, נזיפה או נזיפה חמורה שתירשם בתיקו האישי ב"מרכז שי".

ב

ביטול הנחה בשכר לימוד, פרס לימודים או מלגה, או ביטול הזכות לקבלם לתקופה שתיקבע על ידי הוועדה.

ג

מניעת שימוש במתקני הקורסים של "מרכז שי", כולל מעבדות, ספריות, מחשבים, תקשורת מחשבים, מעונות סטודנטים, מתקני ספורט ומגרשי חניה, למשך תקופה שתיקבע.

ד

פסילת בחינה שהתלמיד נבחן בה, וכן פסילת עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או כל עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו. דין פסילת בחינה או עבודות כאמור כדין כישלון בציון 0 (אפס).

ה

איסור לגשת לבחינות במועד מסוים או במועדים מסוימים.

ו

אי הכרה בהשתתפות בקורס או בקורסים.

ז

עיכוב מתן תעודה או מתן אישור המעיד על לימודי התלמיד או על סיום לימודיו למשך תקופה שתיקבע.

ח

קנס כספי, בשיעור שלא יעלה על מחצית שכר הלימוד המלא לתלמיד מן המניין באותה שנת לימודים, שישולם ל"מרכז שי".

ט

תוספת קורסים מעבר למכסת הלימודים הנדרשת לצורך קבלת התואר או התעודה.

י

ביטול בדיעבד של הכרה בלימודים של קורס וכן ביטול תוקפם של תעודה או של אישור שניתנו.

יא

הרחקה מן הקורסים של "מרכז שי" לתקופה מוגדרת או לצמיתות.

יב

ביטול זכויות או הישגים בלימודים לרבות זכות לקבלת תעודה או אישור המעידים על לימודים אלה.

יג

ועדת המשמעת רשאית להורות, בנוסף לעונש אחר שיוטל על התלמיד, כי דבר ההרשעה והעונש יירשם בגיליון הציונים ש"מרכז שי" יוציא לתלמיד הנתבע. לא קבעה כך ועדת משמעת, לא יירשם דבר ההרשעה או העונש בגיליון הציונים.

יד

העונש בגין עבירה של תלישת דפים מספר השייך ל"מרכז שי" הוא הרחקה מן הקורסים של "מרכז שי", אלא אם כן החליטה הוועדה על אחד או יותר מהעונשים כמפורט בסעיף זה.

טו

העונש בגין עבירת משמעת לפי סעיף 4 ה (3) הינו פסילת הבחינה, אלא אם כן החליטה הוועדה על אחד או יותר מהעונשים כמפורט בסעיף זה.

טז

ועדת המשמעת רשאית להורות כי עונש כאמור לעיל, כולו או מקצתו, יהיה על תנאי.

יז

הוועדה זכאית לקבוע עונש שאינו כלול ברשימה הנ"ל בהתאם לנסיבות.

8

פיצויים

נמצא תלמיד אשם בעבירת משמעת, ועקב מעשה העבירה נגרם נזק חומרי ל"מרכז שי" או למקום בו הוא שוכר כיתות לימוד, רשאית ועדת משמעת לחייבו, בנוסף לכל עונש שיוטל עליו או במקומו, לשלם ל"מרכז שי" פיצוי כספי בשיעור שלא יעלה על הנזק שנגרם עקב העבירה.

9

אכיפה

קנס או פיצויים שהוטלו על נתבע ולא שולמו, ייראו כחוב של הנתבע ל"מרכז שי" לכל דבר ועניין, ויחולו לגביהם כל הכללים הנהוגים ב"מרכז שי" לגבי תשלום שכר לימוד.

10

הליכי האישום והדיון

א

התלונה בדבר עבירת משמעת, תוגש בכתב למזכירות "מרכז שי".

ב

(1)

יו"ר ועדת משמעת יעיין בתלונה ויהיה רשאי להחליט על עריכת בירורים והשלמת ראיות, על העברת התלונה לדיון משמעתי או על גניזתה. החליט יו"ר ועדת המשמעת על גניזת התלונה, תודיע על כך מזכירות "מרכז שי" לנוגעים בדבר.

(2)

סבר יו"ר ועדת המשמעת כי מדובר בעבירת משמעת על פי סעיף 4 ה (3) וכי העונש המתאים לעבירה זו הוא פסילת הבחינה בלבד – יהיה רשאי להחליט בתלונה בעצמו, מבלי לכנס את הוועדה, וזאת – לאחר שנשלח לנתבע כתב אישום מפורט וניתנה לו אפשרות להתייחס לתלונה בכתב, בתוך שבועיים, ובתנאי שהנתבע לא הכחיש ביצועה של העבירה לפי סעיף 4 ה (3) ולא כפר באשמה ביחס אליה. הכחיש הנתבע ביצועה של העבירה לפי סעיף 4 ה (3) או כפר באשמה, בטופס התגובה שנשלח אליו ביחד עם כתב האישום, יועבר הדיון לוועדת המשמעת.

ג

הוחלט לדון בתלונה, תשלח מזכירות "מרכז שי" לנתבע זימון בכתב לדיון המשמעתי יחד עם כתב אישום מפורט.

ד

לנתבע תינתן אפשרות להתייחס לכתב האישום עד פרק זמן סביר לפני מועד הדיון. התייחסות זו דינה כעדות בפני הוועדה, ובה יציין הנתבע אם ברצונו גם להופיע לדיון בפני הוועדה. בהתייחסות זו יוכל הנתבע לבקש להציג ראיות ו/או עדויות בפני הוועדה. טופס התגובה יצורף לכתב האישום.

ה

(1)

הגיע הנתבע לדיון, יתקיימו הצגת הראיות וגביית העדויות בנוכחותו.

(2)

אם הנתבע לא יופיע לדיון במועד שנקבע, רשאי יו"ר הוועדה לקיים את הדיון בהיעדרו, ובלבד שנעשתה כל פעולה סבירה כדי שהנתבע יקבל הודעה על מועד הדיון, אם בכתב ואם בדרך אחרת.

(3)

יו"ר ועדת משמעת רשאי להורות על הוצאת הנתבע ולקיים דיון בהיעדרו אם הוא מפריע לדיון, ולאחר שהוזהר.

ו

התקיים הדיון שלא בפני הנתבע, בהתאם לסעיף קטן ה' לעיל, רשאי הוא לפנות ליו"ר הוועדה בבקשה לביטול ההחלטה תוך 7 ימים מיום שקיבל הודעה על ההחלטה ויו"ר הוועדה רשאי לערוך דיון מחודש בהחלטה.

ז

הוועדה רשאית להרשיע את הנתבע בעבירה שונה מזו שהואשם בה, אם אשמתו בה מתגלה מן העובדות שהוכחו, והייתה לנתבע הזדמנות סבירה להתגונן מפניה.

ח

(1)

פסק הדין יועבר על ידי מזכירות "מרכז שי" לנתבע, וגזר הדין יועבר לכל הנוגעים בדבר.

(2)

הוועדה רשאית להחליט על פרסום גזר הדין שניתן על ידה בציון או ללא ציון שם התלמיד הנתבע, באישור מנהל "מרכז שי".

ט

על פי בקשת התלמיד הנתבע רשאי יו"ר ועדת המשמעת לעכב את ביצוע גזר דינו. החליט היו"ר לא לעכב את ביצוע גזר הדין, רשאי התלמיד לפנות ליו"ר ועדת הערעורים ולבקש עיכוב הביצוע לתקופה שתיקבע.

11

ערעור

א

זכות ערעור

על כל פסק דין של ועדת המשמעת יהיה ניתן לערער בפני ועדת הערעורים.

ב

מועד הגשת הערעור

ערעור על פסק הדין של ועדת משמעת יוגש לא יאוחר משבועיים מעת ההודעה בכתב על פסק הדין.

ג

הודעה מנומקת

מערער יגיש את ערעורו למזכירות האקדמית בהודעה מנומקת בכתב.

ד

סדרי הדיון

(1)

ההוראות המתייחסות לסדרי הדיון בפני ועדת משמעת, כולל הוראות בדבר פסק הדין, יחולו בשינויים המחויבים על פי העניין גם על הדיון בוועדת הערעורים.

(2)

ועדת הערעורים מוסמכת גם להחמיר בעונשו של הנתבע.

12

דיון חוזר

יו"ר ועדת ערעורים רשאי להורות על דיון חוזר בפני ועדת משמעת במקרה שהתגלו ראיות חדשות.

13

החלטת ביניים

א

לאחר שהוגשה תלונה ולאחר שניתנה לתלמיד הנתבע הזדמנות, בהתאם לנסיבות העניין, להשמיע את טיעוניו, רשאי יו"ר ועדת משמעת לתת החלטות ביניים מנומקות כגון: דחיית בדיקה של בחינה, איסור לגשת לבחינה, הפסקת לימודים, איסור להשתמש במתקני "מרכז שי" וכד'. ההחלטה תישלח לתלמיד הנתבע ולכל הגורמים הנוגעים בדבר.

ב

ביקש התלמיד הנתבע לדחות את המועד הקבוע לדיון בתלונה נגדו ויו"ר ועדת המשמעת נעתר לבקשת הדחייה, יהא יו"ר ועדת המשמעת רשאי להאריך את תוקפה של החלטת הביניים עד למתן פסק הדין בתלונה.

ג

ניתנה החלטת ביניים בלא שנשמעו טענות התלמיד הנתבע, יהיה התלמיד רשאי להגיש בקשה מנומקת בכתב ליו"ר ועדת המשמעת לדיון חוזר בהחלטה. בקשה זו תוגש בכתב והדיון בה יתקיים לא יאוחר מאשר תוך שבוע ימים ממועד הבקשה.

ד

החלטות ביניים ניתנות לערעור בפני יו"ר ועדת הערעורים.

14

הוראות כלליות

א

חובת הופעה להעיד

כל מורה, עובד ותלמיד חייב להיענות להזמנה להופיע כעד בדיונים בפני רשויות המשמעת של "מרכז שי" ולהעיד אמת. אי מילוי הוראה זו היא עבירה משמעתית.

ב

ביצוע פסקי דין

(1)

כל רשויות "מרכז שי", מוריו ועובדיו חייבים לבצע ככתבם וכרוחם את פסקי הדין וההחלטות של ועדת המשמעת וועדת הערעורים ולסייע להגשמה מלאה של פסקי הדין וההחלטות.

(2)

מזכירות "מרכז שי" ממונה על ביצוע פסקי הדין וההחלטות ועל הבטחת אכיפתן המלאה.

(3)

הכשלה במתכוון, במישרין או בעקיפין, של אכיפת החלטה של רשויות המשמעת על ידי תלמיד, מורה או עובד היא עבירת משמעת.

ג

נהלי עזר

ועדת המשמעת וועדת הערעורים תקבענה נהלי עזר לניהול תקין של הליך המשמעת.